در ویدئوی زیر می خواهیم به شما نحوه ی تنظیم درست تنظیمات اولیه را نشان دهیم.

این تنظیمات شامل درج ساعت و تاریخ مکان مورد نظر، تنظیمات شبکه، تنظیمات هارد دیسک دستگاه، تنظمیمات راه اندازی دوربین های مداربسته، تنظیمات دسترسی و تنظیمات رمز عبود دستگاه می باشد که تمام این مراحل را طبق ویدئوی زیر و به ترتیب می توانید مشاهده نمایید.