تکنولوژی H265 و H265+ باعث می شود تا حجم کمتری را از هارد شما اشغال نماید. در گذشته در سایر مقالات برای شما نحوه کار تکنولوژی H265 را توضیح داده بودیم . حال در ویدیو زیر آموزش فعال سازی این مورد را مشاهده نمایید.